مقدمه:

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چطور رنگ خاکستری مدل نقاشی خود را بسازید.

رنگهای  مورد نیاز:

سه واحد آبی اولترامارین

یک واحد قرمز کادمیوم

یک واحد زرد کادمیوم

یک واحد سفید

مراحل کار :

ابتدا رنگ آبی  اولترامارین و رنگ قرمز کادمیوم را ترکیب میکنیم بعد رنگ زرد را اضافه میکنیم بعد از ترکیب سه رنگ سفید را کم کم به آن اضافه میکنیم .رنگ خاکستری را به شما میدهد.

مرز بین قهوه ای روشن وخاکستری گرم خیلی کم است باید دقت کنید اگر میزان زرد و قرمزدر خاکستری گرم زیاد باشد به قهوه ای روشن نزدیک میشود و رنگتون اشتباه میشود.

نکته:

اگر خاکستری مدل شماخیلی تیره است رنگ آبی را بیشتراضافه کنید اما اگر خاکستری روشن را میخواهید رنگ سفید را بیشتر اضافه کنید.

حتما اول مدل خود را انتخاب کنید تا بدانید چه رنگ خاکستری را  میخواهید بسازید.