مقدمه:

در این آموزش  شما میتوانید تمام ظروف ساده و شیشیه ای خود را زیبا کنید و طرح دلخواه خود را روی ظروف بزنید.

وسایل مورد نیاز:

  • یک تکه ابر یا دستمال نخی

  • رنگ اکرلیک دلخواه

  • پودر رنگ طلایی

  • وارنیش

  • یک ظرف آب گرم

  • طرح مورد نظر (ترانسفر) که طرحاهای مختلفی دارد که میتوانید از بازار تهیه کنید.

مراحل  انجام کار:

ابتدا ترانسفر را با قیچی دور بری میکنیم و داخل آب گرم قرار میدهیم تا ترانسفر از  کاغذ جدا شود( زمان جدا شدن طرح از کاغذ تقریبا 30 ثانیه است )

مرحله بعد طرح مورد نظر را به پشت ظرف میچسبانیم و آب اضافی ررو با یک دستمال بگیرید وخشک کنید.

رنگ اکرلیک مورد دلخواه را با ابر پشت ظرف انتقال بدهید.

برای ساختن و بدست آوردن رنگ طلایی از ترکیب وارنیش و پودر رنگ طلایی استفاده میکنیم.

اگر از رنگ طلایی استفاده میکنید این رنگ را هم به صورت استفاده از یک تکه ابر به پشت ظرف منتقل کنید.

بعد از پایان کار اجازه بدهید ظرف شما خشک شود.

نکته:

اگر میخواهید از رنگ طلایی استفاده کنید رنگ مورد دلخواه خود را به صورت نامنظم بزنید تا رنگ طلایی هم مشخص شود و جلوه ای زیباتری به ظرف شما بدهد.

از خشک شدن ظرف مطمئن شوید

این ظروف قابل شستشو هستند و خوراکی های گرم را هم میتوان داخل آن سرو کرد.