مقدمه:

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چطور بشقاب های ساده خود را طرح بزنید و دوباره از آنها استفاده بهینه کنید.

وسایل لازم :

شابلون ( طرح دلخواه)

اسپری شابلون (استنسیل)

اسپری نقره ای

طرح زدن روی ظرف شیشه ای

رنگ اکرلیک دلخواه

یک تکه ابر

مراحل انجام کار:

ابتدا شابلون را  با چسب به پشت ظرف فیکس میکنیم.

در مرحله بعد چسب شابلون را روی شابلون میزنیم با دست خوب فشار میدهیم که هیچ هوا و درزی نداشته باشد.

در این مرحله رنگ اکرلیک دلخواه را با ابر به شابلون میزنیم.

بعد که رنگ خشک شد شابلون را به آرامی از ظرف جدا میکنیم.

در مرحله آخر اسپری نقره ای را پشت ظرف میزنیم این اسپری را دو بار به فاصله نیم ساعت به پشت بشقاب میزنیم تا کار ما زیباتر شود و پوشش بهتری داشته باشد.

نکته:

برای اسپری نقره ای حتما فاصله زمانی نیم ساعت باشد تا کار تمیز ارائه شود.

حتما اسپری دو بار زده شودتا طرح شابلون زیباتر جلوه کند

بعد از خشک شدن شابلون را از ظرف جدا کنید تا طرح کامل شابلون روی ظرف بماند.