مقدمه:

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چطور قلمهای خودرا تمیز نگه دارید تا هم خشک نشود هم رنگی در قلم نماند و باعث کثیف شدن و تداخل رنگی در کار شما شود.

وسایل لازم:

یک ظرف آب گرم

یک تکه صابون

دستمال

تینر

مراحل کار:

 ابتدا قلم را با دستمال تمیز میکنم بعد قلم را داخل آب گرم میگذاریم خیس شود بعد از یک دقیقه قلم را از آب برمیداریم روی صابون میکشیم مجدد قلم را داخل آب گرم میگذاریم ودوباره برروی صابون میکشیم تارنگ از موهای قلم کامل بیرون بیاید این کا را به اندازه ای تکرار میکنیم تا هیچ رنگی روی قلمو نماند در آخر هم با دستمال کامل قلم را خشک میکنیم.

نکته:

اگر رنگ در قلم خشک شده باشد یا رنگ به مدت طولانی روی قلم مانده باشد قلم را داخل تینر میگذاریم بعد با دستمال خشک میکنیم.

برای استفاده بهینه میتوانید از سطل قلمشور استفاده کنیم. برای دیدن آموزش روی تصویر زیر کلیک کنید:

نحوه استفاده از سطل قلمشور