سوالات متداول :

1. نحوه ثبت نام و ورود به سایت

2. نحوه ارسال فیش واریزی

3.نحوه دسترسی به ویدئو ها و دانلود آموزشها

4. نحوه پشتیبانی و حل مشکل پرداخت از درگاه بانکی در سایت

5.  مراحل ثبت سفارش پکیج های آموزش نقاشی در موبایل

6.  مراحل ثبت سفارش پکیج های آموزش نقاشی در کامپیوتر و لپ تاپ