مقدمه :

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چطور رنگ یاسی زیبا بدست آوریم.

رنگهای مورد نیاز :

قرمز آلیزارین

آبی اولترامارین

سفید تیتانیوم

قرمز آلیزارین با آبی اولترامارین و دو واحد سفید  به شما ترکیب یاسی زیبا میدهد .

حالا در این ترکیب اگر میزان قرمز بیشتر باشد تنالیته  صورتی به شما میدهد.

اگر در این ترکیب  میزان آبی بیشتر باشد به شما تنالیته بنفش میدهد.

نکته:

برای بدست آوردن رنگ دلخواه در مرحله اول مدل خود را انتخاب کنید.