مقدمه:

دراین مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چطوربتوانید رنگهای روشن وتیره علفهای کنار جاده را بسازید.

رنگهای مورد نیاز:

  • سفید تیتانیوم

  • زرد کادمیوم

  • آبی اولترامارین

  • قرمز کادیوم خیلی کم

از ترکیب این رنگها پایه رنگ به شما داده میشود که یک رنگ طلایی و کرم رنگ را به شما میدهد.

اگر علف تیره تر باشه باید ی کم آبی و قرمز را بیشتر کنیم.

اما اگر علف رنگ روشن یا طلایی باشه باید سفید و طلایی بیشتری اضافه کنیم.

نکته:

استفاده از رنگها بستگی به مدل شما دارد  پس اولین قدم انتخاب مدل است.و بستگی به نور محیط دارد که رنگ علفها را متغیر میکند.