مقدمه:

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چطور هر رنگ آسمونی مورد دلخواه خود را بسازید.

رنگهای مورد نیاز:

آبی اولترامارین

سفید تیتانیوم

آبی کبالت

زرد کادمیوم

مشکی

قرمزآلیزارین

مراحل کار:

ابتدا یک واحد آبی اولترامارین با نیم واحد سفید تیتانیوم را با هم ترکیب میکنید آبی آسمونی را بدست می آورید هر چقدر سفید را بیشتر اضافه کنید رنگ آسمون شما روشنتر میشود .

حالا اگر به همین ترکیب قرمز آلیزاین اضافه کنید یک تنالیته جدید از رنگ آبی  را به شما می دهد.

ترکیب زرد کادمیوم با آبی اولترامارین با یک کم سفید یک نوع دیگر آبی آسمون بدست می آورید که مجدد هر چقدر سفیدش بیشتر باشه روشنتر میشه.

 آبی کبالت با یک واحد سفید  اضافه کنیم یک مدل رنگ آسمون به ما میدهد.حالا اگر به همین ترکیب کمی زرد کادمیوم اضافه کنید قسمت فیروزه ای رنگ آسمونی هم تشکیل میشود.

اگر به این همین ترکیب نوک کاردک مشکی اضافه کنیم ترکیب جدید از رنگ آسمونی به ما میدهد.

اگر آبی کبالت با آبی اولترامارین به میزان های متفاوت با هم ترکیب کنیم  با یک کم سفید یک تنالیته جدید به ما میدهد.

نکته:

برای بدست آوردن رنگ آسمونی دلخواه حتما در مرحله نخست مدل خود را انتخاب کنید.

در هر رنگ آسمون دلخواه هر چقدر سفید را بیشتر اضافه کنید رنگ آسمونی شما روشنتر میشود.