مقدمه:

این هنر نیاز به مهارت خاصی نداره فقط نیاز به دقت و سلیقه و ذوق دارد.

با داشتن این هنر خیلی راحت میتوانید برای خود منبع درآمد داشته باشید و بازارکار بسازید.

وسایل مورد نیاز این هنر به راحتی در دسترس است.

وسایل مورد نیاز:

 • ساک دستی یا لباسی  که میخواهید طرح را روی آن بزنید.

 • رنگهای متنوع بر اساس سلیقه که ما اصولا از رنگهای سوداکو ایرانی استفاده میکنیم.

 • کاربن.

 • طرح مورد نظر.

 • قلمو ریز وقلمو بزرگ و قلمو سر تخت.

  آموزش نقاشی روی پارچه یا ساک دستی

 • مارکر اکرلیک مشکی.

 •  پالت رنگ (میتوانیم از چند ظرف کوچک هم برای ریختن رنگها استفاده کنیم).

 • مقداری آب برای رقیق کردن رنگها.

مراحل انجام کار:

ابتدا ساک موردنظر را بر میداریم و وسط آن را یک کاغذ تمیز میگذاریم تا با زدن طرح و رنگ کردن طرف دیگه ساک کثیف و رنگی نشود و ما یک کار تمیز داشته باشیم.

در مرحله بعد کاربن و طرح رو ساک میگذاریم و طرح خود را روی ساک میکشیم.

هر مقدار و هر رنگی که مورد نیاز است را داخل پالت یا همان ظرفهای کوچک میریزیم و با مقداری آب رنگها را رقیق و آماده میکنیم.

در این مرحله از بالای طرح شروع به رنگ کردن میکنیم که دست روی طرحهای قرار نگیرد ورنگها کثیف و بهم ریخته نشود و کار ما تمیز و مرتب شود.

اول از قسمت داخل و دور طرح شروع به رنگ کردن میکنیم و با قلمو نازک وکوچک اینکار را انجام میدهیم.

بعد از دور کار برای داخل کار یا وسط کار ما میتوانیم از قلمو بزرگتر یا همان قلمو سر تخت استفاده کنیم تا زودتر رنگ طرح را پر کنیم .

در مرحله آخر دور کار (دور طرح ) با مارکر مشکی پر رنگ میکنیم.

نکته:

 • برای اینکه کار تمیز باشد حتما رنگ آمیزی طرح را از بالا به پایین انجام دهید.

 • رنک آمیزی را باحوصله و دقت انجام دهید تا کاری متفاوت داشته باشید.

 • همه این توضیحات در طرح زدن رو لباس هم به همین منوال انجام میشود.

 • وقتی شروع به رنگ آمیزی میکنید رنگ را به صورت عمودی روی سطح پارچه انجام دهید.

 • دستهای شما حتما تمیز وبدون رنگ باشد که ساک یا لباس شما کثیف و نامرتب نشود.