مقدمه:

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چطور رنگ دریا را بسازیم.

در کل ما دو حالت رنگ دریا داریم .

حالت اول آبی اقیانوسی یا همان آبی فیروزه ای

حالت دوم سبز اقیانوسی یا سبز فیروزه ای

رنگهای مورد نیاز:

آبی کبالت

آبی سرولین

زرد کادمیوم

سفید تیتانیوم

مراحل کار:

برای بدست آوردن حالت اول که همان آبی اقیانوسی یا آبی فیروزه ای است ما یک واحد آبی کبالت یک واحد آبی سرولین نیم واحد زرد کادمیوم با هم ترکیب میکنیم اگر بخواهیم روشنتربسازیم یک واحد سفید تیتانیوم به آن اضافه میکنیم که رنگ دریا شما را شفاف و درخشان میکند.این برای قسمتهایی است که رنگ دریا روشن و شفاف میشود.

 

در حالت دوم که رنگ سبز فیروزهای یا سبز اقیانوسی است ما یک واحد آبی کبالت یک واحد آبی پروس و نیم واحد  زرد کادمیوم با هم ترکیب میکنیم .آبی پروس بخاطر ته رنگ سبزش رنگ سبز اقیانوسی خوبی را به کار شما میدهد..اگر بخواهیم سبز روشن باشد خیلی کم زرد کادمیوم و خیلی کم سفید تیتانیوم اضافه میکنیم.

نکته:

قبل از هر کاری مدل خود را انتخاب کنید.اقیانوسی

 

رنگ را کم کم اضافه کنید تا بتوانید رنگ دلخواه شما بدست بیاید.