مقدمه :

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چگونه رنگ کاهگلی را به راحتی بسازید.

رنگهای مورد نیاز:

دو واحد رنگ سفید

یک واحد زرد کادیوم

یک واحد آبی اولترامارین

یک واحد قرمز کادیوم

کاردک نقاشی

طریقه استفاده:

ابتدا رنگهای مورد نظر را با هم ترکیب کنید که پایه رنگ کاهگلی (خاکی)  به شما میدهد.

اگر میخواهید رنگ کاهگلی شما روشنتر باشه باید سفید و زرد بیشتر کنید.

اگر درمدل شما قسمتهایی سایه داراست و تاریکی داره ومیخواهید تیره تر باشه آبی اولترامارین بیشتری اضافه کنید.

اگر میخواهید تیره تر و گرمتر باشه قرمز کادیوم بیشتری اضافه کنید.

نکته:

استفاده از رنگها بستگی به مدل شما دارد که چه تنالیته رنگی داره چقدر نور یا  چقدر سایه دارد

اولین کار شما انتخاب مدل است.